دکتر مسعود میرزایی (MD - PhD)
دکتر مسعود میرزایی (MD - PhD)پایه گذار و مجری اول طرح

فوق دکترا مشاوره و درمان بیماری های مزمن (استاد تمام دانشگاه)

تلفن : 03538239970

تلفن : 03537263733

ایمیل : masoudmirzaei@me.com
Google scholar link

دکتر احمد حائریان(DDS-PhD)
دکتر احمد حائریان(DDS-PhD)ناظر طرح

استاد دانشگاه

تلفن تماس : 03538239970

ایمیل : Ahmad.haerian@gmail.com
Image

مجریان مطالعه سلامت مردم یزد (فاز۲)

1

دکتر محمد حسن احرامپوش

مجری طرح

5

دکتر محسن میرزائی

مجری طرح

2

دکتر حسین ابوالحسینی

مجری طرح

6

دکتر آزاده نجارزاده

مجری طرح

3

دکتر حسن مظفری خسروی

مجری طرح

7

دکتر سیدمجتبی یاسینی

مجری طرح

4

دکتر سید سعید مظلومی

مجری طرح

8

آقای بهنام باقری

مجری طرح