آدرس :

آدرس : یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، طبقه سوم، دفتر روابط عمومی طرح یاس

تلفن :

۰۳۵۳۸۲۷۵۴۱۴-۱۵